Securitatea rețelelor 5G

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype
Share on email
Email

Un interes deosebit a aratat raportul publicat de statele membre ale UE cu sprijinul Comisiei Europene și al ENISA, Agenția UE pentru Securitate Cibernetică, care a realizat progrese în implementarea setului de instrumente comune al UE cu măsuri de atenuare, convenite de statele membre și aprobate de către Comisie în ianuarie 2020.

Setul de instrumente definește o abordare comună bazată pe o evaluare obiectivă a riscurilor și măsuri de atenuare proporționale pentru a aborda riscurile de securitate asociate cu dezvoltarea 5G, a cincea generație de rețele de comunicații mobile.

Deși se desfășoară activități în mai multe state membre ale Uniunii, raportul constată că toate țările au lansat un proces de revizuire și consolidare a măsurilor de securitate pentru rețelele 5G, demonstrându-și angajamentul față de abordarea coordonată stabilită la UE. Pentru fiecare dintre măsurile setului de instrumente, raportul examinează progresele înregistrate de la aprobarea setului de instrumente, prezintă ceea ce s-a făcut deja și identifică domeniile pentru care nu au fost puse în aplicare până acum măsuri.

Margaret Westeyer, vicepreședinte executiv pentru o Europă pregătită pentru era digitală: „Dezvoltarea în timp util a rețelelor 5G are o importanță strategică pentru toate statele membre, deoarece poate crea noi oportunități de afaceri, transformarea sectoarele noastre critice și beneficiul cetatenilor europeni. „Prioritatea și responsabilitatea noastră comună este asigurarea securității acestor rețele și, deși acest raport arată că am făcut progrese mari, rămân multe de făcut”.

Thierry Breton, comisar pentru piața internă: „Pe măsură ce rețelele 5G cresc în întreaga UE și economiile noastre se bazează din ce în ce mai mult pe infrastructura digitală, așa cum a arătat criza coronavirusului, este mai important ca niciodată să avem un nivel ridicat de securitate. Împreună cu statele membre, ne-am angajat să implementăm măsuri solide, într-o manieră coordonată, nu numai pentru a asigura securitatea cibernetică a rețelelor 5G, ci și pentru a ne consolida autonomia tehnologică. „Raportul de astăzi ne reafirmă angajamentul și prezintă domeniile în care sunt necesare eforturi suplimentare și vigilență”.

Peter Altmaier Ministrul federal pentru afaceri economice și energie din Germania: „Dezvoltarea rețelelor 5G va oferi oportunități complet noi pentru afaceri și societate. Datorită importanței rețelelor 5G ca infrastructură centrală vitală pentru viitoarele tehnologii, este important ca dezvoltarea infrastructurii 5G să se desfășoare rapid și în siguranță – în toate statele membre. „Raportul despre setul de instrumente de rețea 5G arată că suntem pe drumul cel bun”.

Horst Seehofer Ministrul federal al afacerilor interne, locuințelor și afacerilor naționale: „Integritatea rețelelor de telecomunicații este o parte cheie a securității arhitecturale în toate statele membre. Toate riscurile – atât tehnice, cât și non-tehnice – trebuie să fie reduse la minimum. „Raportul de progres privind setul de instrumente al UE pentru rețelele 5G arată că o abordare comună este modalitatea corectă de sincronizare a măsurilor naționale, pe cât posibil.”

Problema rezistenței

Asigurarea rezistenței rețelelor 5G este esențială pentru societate, deoarece această tehnologie va avea un impact nu numai asupra comunicațiilor digitale, ci și asupra domeniilor critice, cum ar fi energia, transportul, serviciile bancare și sănătatea, precum și sistemele de control industrial. Rețelele 5G vor transporta informații sensibile și vor sprijini sisteme de operare sigure care vor depinde în cele din urmă de ele. Companiile de pe piață sunt în mare parte responsabile pentru dezvoltarea sigură a rețelelor 5G, iar statele membre sunt responsabile pentru securitatea națională, cu toate acestea, lucrul în echipă și implementarea coordonată a măsurilor adecvate sunt esențiale pentru a se asigura că întreprinderile și cetățenii poate utiliza pe deplin toate avantajele noii tehnologii într-un mod sigur.

Îmbunătățirea securității

Într-adevăr, punerea în aplicare a setului de instrumente este un rezultat al muncii colective și al hotărârii puternice a tuturor statelor membre, împreună cu Comisia și ENISA, de a lucra împreună și de a face față provocărilor pe care le pun rețelele 5G pentru securitate și pentru a asigura deschiderea continuă a pieței unice digitale. În setul de instrumente, statele membre au convenit să consolideze cerințele de siguranță printr-un posibil set de măsuri recomandate, în special pentru a evalua profilurile de risc ale furnizorilor, pentru a aplica restricții relevante furnizorilor cu risc ridicat (inclusiv elemente critice și sensibile, cum ar fi operațiunile de bază ale rețelei), precum și dezvoltarea de strategii pentru a asigura diferențierea furnizorilor.

Principalele concluzii

Raportul analizează progresul realizat în implementarea măsurilor de instrumente la nivel național și trage câteva concluzii.

• S-au înregistrat deja progrese satisfăcătoare în ceea ce privește următoarele domenii:

Puterile autorităților de reglementare naționale de a reglementa securitatea rețelelor 5G au fost consolidate sau sunt în curs de consolidare în marea majoritate a statelor membre, inclusiv competențe de reglementare a furnizării de echipamente și servicii de rețea de către operatori.

Măsurile care vizează limitarea participării furnizorilor pe baza profilului lor de risc sunt deja implementate în unele state membre, în timp ce în multe altele pregătirea relevantă se află într-un stadiu avansat. Raportul solicită altor state membre să meargă mai departe și să finalizeze acest proces în lunile următoare. În ceea ce privește întinderea exactă a acestor constrângeri, raportul subliniază importanța examinării rețelei în ansamblu și a luării în considerare atât a elementelor de bază ale rețelei, cât și a altor elemente critice și extrem de sensibile, inclusiv funcțiile de gestionare și rețeaua de acces radio, precum și impunerea de restricții asupra altor active fixe cheie, cum ar fi zonele geografice desemnate, departamentele guvernamentale sau alte entități critice.

Cerințele de securitate și rezistență a rețelei pentru operatorii de telefonie mobilă sunt supuse controlului în majoritatea statelor membre. Raportul subliniază importanța asigurării faptului că aceste cerințe sunt consolidate, că respectă practicile cele mai actualizate și avansate și că implementarea lor este monitorizată și pusă în aplicare în mod eficient de către operatori.

• Pe de altă parte, unele măsuri se află într-un stadiu mai puțin avansat de implementare. Mai precis, raportul afirmă că:

Este urgent nevoie de progrese pentru a atenua riscul dependenței de furnizorii cu risc ridicat, inclusiv în vederea reducerii dependenței la nivelul Uniunii. Acest progres ar trebui să se bazeze pe un inventar aprofundat al lanțului de aprovizionare a rețelelor și să implice monitorizarea dezvoltării situației.

Au fost identificate provocări în proiectarea și aplicarea strategiilor adecvate pentru mai mulți furnizori pentru operatorii de telefonie mobilă individuali (MNO) sau la nivel național din cauza dificultăților tehnice sau operaționale (de exemplu, lipsa de interoperabilitate, dimensiunea țării).

În ceea ce privește controlul investițiilor străine directe, ar trebui luate măsuri pentru stabilirea imediată a unui mecanism național de control ISD în 13 state membre în care acesta nu a fost încă implementat, inclusiv în vederea abordării implementării cadrului UE de control al investițiilor din octombrie 2020. Aceste mecanisme de control ar trebui aplicate evoluțiilor investiționale care pot afecta lanțul valoric 5G, luând în considerare obiectivele setului de instrumente.

Raportul recomandă, de asemenea, statelor membre:

• schimbul de informații suplimentare cu privire la provocările, cele mai bune practici și soluțiile pentru implementarea măsurilor;

• continuă să monitorizeze și să evalueze implementarea setului de instrumente;

• și să continue să colaboreze cu Comisia pentru a pune în aplicare acțiuni la nivelul UE enumerate în setul de instrumente, inclusiv în domeniile standardizării și certificării, instrumentelor de apărare comercială și normelor de concurență pentru a evita denaturările pe piața de aprovizionare 5G. Investiți, de asemenea, în capacitățile UE 5G și post-5G și asigurați-vă că riscurile de securitate cibernetică sunt luate în considerare pentru proiectele 5G finanțate din fonduri publice.

Următoarele stații

Continuarea cooperării Comisiei cu statele membre și ENISA în cadrul Grupului de cooperare NIS, pentru a monitoriza punerea în aplicare a setului de instrumente și pentru a asigura utilizarea eficientă și consecventă a acesteia, ar trebui să fie considerată de la sine înțelesă. Echipa va promova, de asemenea, armonizarea abordărilor naționale, prin schimburi suplimentare de experiență și prin cooperarea cu Agenția pentru Autoritățile Europene de Reglementare în Comunicații Electronice (BEREC). Ca parte a punerii în aplicare a Recomandării Comisiei emisă anul trecut, până la 1 octombrie 2020, statele membre, în cooperare cu Comisia, vor trebui să evalueze rezultatele recomandării și să decidă dacă sunt necesare acțiuni suplimentare. Această evaluare ar trebui să ia în considerare rezultatul evaluării riscurilor coordonate de UE, publicat în octombrie 2019, precum și eficacitatea măsurilor din cutia de instrumente.

Din martie 2019 și până astăzi

Totul a început în martie 2019, când Consiliul European a solicitat o abordare coordonată a securității rețelei 5G, Comisia a emis o recomandare privind securitatea cibernetică 5G. Comisia a solicitat statelor membre să finalizeze evaluările naționale ale riscurilor, să revizuiască măsurile naționale și să coopereze la nivelul UE pentru o evaluare coordonată a riscurilor și un set comun de instrumente pentru măsurile de atenuare.

Pe baza evaluărilor naționale ale riscurilor statelor membre, raportul privind evaluarea riscului de securitate cibernetică 5G coordonat de UE, publicat în octombrie 2019, a identificat principalele amenințări și factori de amenințare, cele mai sensibile active fixe, principalele vulnerabilități și unele riscuri strategice.

Pentru a completa acest raport ca o contribuție suplimentară la setul de instrumente, ENISA a realizat o cartografiere specifică peisajului amenințărilor, care constă într-o analiză detaliată a anumitor aspecte tehnice și, în special, identificarea activelor rețelei și a amenințărilor care le afectează.

În ianuarie 2020, statele membre, în cadrul Grupului de cooperare NIS, au aprobat setul de instrumente UE cu măsuri de reducere a riscurilor. În aceeași zi, Comisia a adoptat o comunicare care aprobă setul de instrumente, subliniind importanța punerii sale în aplicare eficiente și rapide și invită statele membre să elaboreze un raport privind punerea în aplicare a acestuia până la 30 iunie 2020.

Sursa: Sigma Live

Total afisari 5,536 , Total afisari astazi 56 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype
Share on email
Email
Doneaza o cafea

Doneaza

Personal Info

Donation Total: €2,00

Toate Categoriile
Jurnal din Cipru

Alte articole

JurnalDinCipru

FREE
VIEW