Cipru – Discursul Presedintelui Nicos Anastasiades – video

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype
Share on email
Email

DONEAZA O CAFEA PENTRU ADMINISTRATORII WEBSITEULUI – DONEAZA AICI

Οι συνέπειες της πανδημίας δεν απείλησαν μόνο την υγεία και την ζωή των πολιτών αλλά έθεσαν σε κίνδυνο την απασχόληση, την επιβίωση μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων και ανέτρεψαν την μέχρι τότε παρατηρούμενη ανάπτυξη.Ως αποτέλεσμα της ορθής οικονομικής διαχείρισης, των οικονομικών επιδόσεων που καταγράφονταν τα τελευταία χρόνια αλλά και με την άνετη πρόσβαση στις διεθνείς αγορές, η Κυβέρνηση πέτυχε έγκαιρα την ενίσχυση των ρευστών διαθεσίμων.Τούτο μας επέτρεψε να υλοποιήσουμε μιαν πρώτη δέσμη μέτρων, συνολικού ύψους 1.2 δισεκατομμυρίων ευρώ.Όπως είχα αναφέρει και σε προηγούμενα διαγγέλματα, η προσπάθεια της Κυβέρνησης για στήριξη της κοινωνίας και της οικονομίας, θα ήτο συνεχής.Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη σημερινή του Συνεδρία, αξιοποιώντας πλήρως τα εργαλεία που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, ενέκρινε νέα δέσμη μέτρων στήριξης της πραγματικής οικονομίας.Tο συνολικό ύψος χορηγήσεων του Κράτους για διασφάλιση των θέσεων εργασίας, κάλυψης μέρους των λειτουργικών εξόδων και ενοικίων των αυτοτελώς εργαζομένων και των επιχειρήσεων, ανέρχεται ή και θα υπερβεί τα 430 περίπου εκατομμύρια ευρώ.Την ίδια στιγμή, για ενίσχυση της ρευστότητας δίδεται η δυνατότητα άντλησης δανείων συνολικού ύψους 1.7 δισεκατομμύριων ευρώ, χωρίς να υπολογίζεται η επιδότηση των επιτοκίων από το Κράτος για επιχειρηματικά και στεγαστικά δάνεια.

Gepostet von Νίκος Αναστασιάδης (Nicos Anastasiades) am Mittwoch, 27. Mai 2020

Într-un discurs adresat cetatenilor, Președintele Anastasiadis anunță noi măsuri pentru susținerea economiei și a angajatilor. A fost precedat de un Consiliu de Miniștri care a aprobat pachetul.

Mâine dimineață, potrivit jurnalistului SIGMA Nestoras Vassiliou, Ministrul Finanțelor va analiza pachetul de măsuri.

Acesta este Planul B al Guvernului.

Discursul Presedintelui a început cu el spunând: „Când în lunile anterioare un decret l-a urmat pe celălalt cu măsurile dure împotriva pandemiei, una era îngrijorarea mea in timpul izolarii, când voi fi în măsură să redau bucuria și speranta concetățenilor mei ”.

„Vreau să vă mărturisesc că am trecut, ca și voi, prin momente grele și încercări care nu s-au limitat doar la absența celor dragi, ci mai ales la sentimentul de responsabilitate față de voi toți.

Știam că, oricât de corecte sau de stricte ar fi măsurile pe care le-am anunțat, nu vor fi suficiente pentru a face față amenințării dacă voința, asistența și sacrificiile nu ar lipsi.

Astăzi mă simt mândru de toți pentru că, încă o dată, ați dovedit că aveți un sentiment intens al umanității, al solidarității și al patriotismului ”, a spus Nicos Anastasiadis.

„Mulțumită acestor virtuți, datorită eroilor din prima linie, excelenților colaboratori științifici, a fost posibilă aducerea răspândirii bolii sub control, reducerea măsurilor stricte și intrarea treptată în noua normalitate a vieții.

De aceea simt nevoia să vă mulțumesc.

Eu și statul vă suntem recunoscători. Ca în oricare dintre discursurile mele, vreau să fiu clar în ceea ce spun astăzi.

Am menționat că este posibil să controlăm răspândirea bolii, dar nu că am neutralizat-o ”, a declarat Presedintele. Un mod care nu este în conformitate cu responsabilitatea socială și nici cu efortul universal de a scăpa de efectele bolii și de a nu fi obligat să iau din nou măsuri stricte.

Din păcate, unii, din fericire, puțini, de dragul speculațiilor, profită de impulsivitatea tinerilor și nu respectă protocoalele de igienă stabilite de Ministerul Sănătății. ”

„Pentru ultima dată, fac apel la toată lumea, sa nu ignorăm sfaturile oamenilor de știință, sa nu ignorăm riscurile existente, nu permit ca în loc să trecem la următoarea etapa să fim nevoiti sa ne intoarcem în etapa anterioară.

Orice comportament nesăbuit nu numai că va pune în pericol viața celor dragi, dar va duce și statul să nu îndeplinească noile nevoi de sprijin care vor apărea “, a adăugat Presedintele.” Îmi pare rău pentru că nu am de ales decât să fiu strict. “Și clar, statul nu va tolera și nu va permite celor care ignoră regulile de igienă și responsabilitatea socială să continue comportamentele care sunt în detrimentul întregului”, a continuat el.

Măsuri economice

„Efectele pandemiei nu numai că au pus în pericol sănătatea și viața cetățenilor, dar au pus în pericol și ocuparea forței de muncă, supraviețuirea întreprinderilor mici și mari și au anulat creșterea înregistrată până acum. Cu trecerea anilor , dar și cu accesul confortabil la piețele internaționale, Guvernul a reușit consolidarea la timp a numerarului disponibil “, a spus Nikos Anastasiadis.

“Acest lucru ne-a permis să punem în aplicare un prim set de măsuri”, în valoare totală de 1,2 miliarde de euro, conform PTA, cu scopul de:

A. Sprijinirea angajaților si a lucrătorilor independenți și a întreprinderilor mici sau de altă natură, prin acoperirea majorității costurilor salariale în vederea asigurării locurilor de muncă.

Un plan de sprijin care va costa până la 330 de milioane EUR până la 12 iunie 2020.

“Aș dori să notez că sprijinul va continua să fie oferit în zone vizate, în anumite condiții, până în 12 octombrie, ținând cont atât de redeschiderea majorității întreprinderilor, cât și a capacității statului”, a spus el.

B. Pentru a consolida lichiditatea, am avansat, printre altele, “a spus Presedintele:

(i) În suspendarea rambursării ratelor și a dobânzilor la împrumuturi și facilități de credit pentru o perioadă de 9 luni,

(ii) Plata TVA amânată până la 10 noiembrie 2020,

(iii) În suspendarea plății contribuțiilor la GESY,

(iv) În prelungirea perioadei de rambursare a contribuțiilor sociale restante,

(v) În furnizarea de stimulente fiscale pentru reducerea chiriilor,

(vi) procedurile de expulzare și vânzare suspendate,

(vii) Prețul energiei electrice a scăzut.

C. „În plus față de cele de mai sus, am procedat la acordarea unui bonus fiecărui student din strainatate în valoare de 750 de euro, în timp ce statul a fost taxat cu cheltuielile de cazare și mâncare în perioada de restricție obligatorie a tuturor repatriaților”.

În plus, statul a suportat costurile efectuării testelor moleculare, care până în prezent depășesc 100 de mii.

“Aș dori să notez că, costul total al măsurilor de mai sus este de aproximativ 26 de milioane de euro.

În același timp, aș dori să subliniez că, în raport cu dimensiunea economiei cipriote, intervenția fiscală în Cipru este una dintre cele mai oportune și mai mari dintre țările Uniunii Europene. ”

“După cum am menționat în discursurile anterioare, efortul Guvernului de a sprijini societatea și economia va fi continuu.”

„În acest context, Consiliul de Miniștri, în sesiunea actuală, utilizând pe deplin instrumentele furnizate de Uniunea Europeană și instituțiile europene, a aprobat un nou set de măsuri pentru susținerea economiei reale.

“Detalii și explicații complete ale măsurilor adoptate de Guvern vor fi date de Ministrul Finanțelor într-o conferință de presă care va avea loc mâine”, a spus Președintele.

El însuși s-a mulțumit cu un scurt raport al noilor decizii, care oferă:

1. Concesiunea de lichidități în valoare de 800 de milioane de euro pentru finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii, prin intermediul fondului antreprenorial din Cipru.

Beneficiarii vor fi întreprinderi mici și mijlocii, cu un personal de maximum 250 de persoane pe companie.

2. În scopul acordării de credite întreprinderilor mici și mijlocii, Guvernul a decis, în cooperare cu Banca Europeană de Investiții, să crească proiectul de creditare cu 500 de milioane EUR.

Beneficiarii vor fi companiile care au fost înregistrate și își desfășoară activitatea în Cipru care angajează până la 3.000 de angajați pentru fiecare companie.

3. Consiliul de Miniștri a aprobat participarea Republicii Cipru la Fondul de garantare pan-european, care a fost creat în scopul abordării efectelor pandemiei COVID-19 asupra statelor membre ale Uniunii Europene. Cipru trebuie să strângă intre 300 m si 400 m de euro din fond pentru nevoile economiei cipriote. Beneficiarii vor fi întreprinderile mici și mijlocii și companiile cu capitalizare medie, care au fost lovite de pandemie.

Trebuie menționat că împrumuturile acordate vor fi garantate cu 80% de Fondul de garantare pan-european.

“Aș dori să subliniez că toate planurile de creditare prevăd clauze de protecție a locurilor de muncă”, a spus Presedintele.

4. Planul de subvenționare a ratei dobânzii pentru împrumuturi noi pentru întreprinderi, inclusiv lucrători independenți, care se confruntă cu o lipsă de lichiditate ca urmare a pandemiei, se referă la împrumuturi care au fost încheiate sau vor fi încheiate de la 1 martie 2020 până la 31 decembrie 2020.

Beneficiarii vor fi toate întreprinderile și angajații independenți, cu condiția să nu fie considerați problematici în conformitate cu definiția Comisiei Europene.

Măsura este în conformitate cu orientările emise de Comisia Europeană, a menționat Presedintele.

Subvenția pentru rata dobânzii va fi de 4 ani după cum urmează:

În primii doi ani, rata dobânzii va fi subvenționată până la 3,5 puncte procentuale, în timp ce pentru al treilea si al patrulea an rata dobânzii va fi subvenționată cu 2 puncte procentuale pentru întreprinderile mici și mijlocii și 1,5 puncte procentuale pentru companiile mari.

5. Consiliul de Miniștri, pentru a sprijini proprietatea, a decis să subvenționeze rata dobânzii pentru o perioadă specificată de timp și cu o sumă fixă ​​maximă de împrumut.

Se referă la împrumuturi care au fost încheiate sau vor fi încheiate de la 1 martie 2020 până la 31 decembrie 2020 și nu vor depăși 300 de mii de euro.

Durata subvenției va fi de patru ani și se va ridica la 1,5 puncte procentuale din rata dobânzii.

6. Planul de subvenții pentru întreprinderile foarte mici și mici și angajații independenți.

Scopul planului este de a acoperi o parte din cheltuielile de chirie și operare. Valoarea totală a subvenției depășește 100 de milioane de euro.

Ajutoarele se aplică la 50.000 de întreprinderi mici și mici și persoane care desfășoară activități independente, care angajează până la 50 de angajați.

Suma ajutorului unic este distribuită după cum urmează:

Angajații independenți și întreprinderile foarte mici care se aflau în suspendare totală sau parțială a muncii și au fost incluși în Planurile speciale ale Ministerului Muncii în perioada 13 aprilie – 12 mai 2020 și au angajat:

(a) Până la o persoană: 1250 EUR

(b) De la 2 la 5 persoane: 3000 €.

(c) De la 6 la 9 persoane: 4000 €.

(d) De la 10 la 50 de persoane: 6000 €.

7. Pentru a consolida recuperarea, Consiliul de Miniștri a decis să instruiască toate autoritățile competente să facă anunțuri imediate de licitații pentru toate proiectele de dezvoltare pe baza anunțurilor Președintelui sau a altor proiecte care sunt mature, indiferent de perioada prevăzută.

“Prin urmare, implementarea proiectelor de dezvoltare nu este suspendată, ci este accelerată. De asemenea, se înțelege că în prezent decizia exclude proiectul privind construirea Camerei Reprezentanților”, a spus Presedintele.

8. Pentru a consolida sectorul turistic și conectivitatea Ciprului, s-a decis adăugarea unui plan suplimentar de stimulare de 6,3 milioane de euro, care cu planul actual se ridică la un total de 15,7 milioane de euro care va fi plătit până la sfârșitul anului 2020.

9. În vederea consolidării sectorului de cazare și catering din turism, s-a decis reducerea TVA de la 9% la 5% pentru perioada cuprinsă între 1 iulie 2020 și 10 ianuarie 2021.

10. Pe lângă cele de mai sus și pentru susținerea și consolidarea sectorului agricol, vor fi alocate o sumă de 22 de milioane de euro, după cum a declarat ieri ministrul Agriculturii.

Valoarea subvențiilor / ajutorului

“Consider că este important să subliniez faptul că suma totală a subvențiilor de stat pentru asigurarea locurilor de muncă, acoperirea unei părți din cheltuielile de exploatare și a chiriilor lucrătorilor independenți și a întreprinderilor se ridică la 430 milioane de euro.

În același timp, pentru a consolida lichiditatea, este posibil să se retragă împrumuturi în valoare totală de 1,7 miliarde de euro, fără a ține cont de subvenția ratelor dobânzii de către stat pentru împrumuturi pentru afaceri și locuințe “, a spus Presedintele.

El a adăugat că „prin deciziile de astăzi, Guvernul își dovedește încă o dată hotărârea de a sprijini relansarea dinamică a economiei cipriote.

Vreau să vă asigur că, cu aceeași hotărâre, vom lua orice alte măsuri considerate necesare, întotdeauna, desigur, în cadrul posibilităților economice ale statului “.

“Nu mă voi obosi să repet …”

„Sunt optimist că, odată cu sprijinul guvernamental generos, prin munca grea și încăpățânarea care vă distinge, vom depăși și această criză.

Desigur, așa cum este de la sine înțeles, reluarea economiei este legată de dezvoltarea cursului epidemiologic al țării.

De aceea vreau să reiterez ceea ce am spus în discursul meu din 29 aprilie: „Nu mă voi obosi să repet că orice progres sau riscul de regresie depinde de comportamentul tuturor”.

De aceea, fac din nou apel la toată lumea:

Să continuăm să arătăm umanitate și solidaritate, să respectăm sfaturile științifice privind siguranța și sănătatea, respectând astfel protecția noastră și a societății în ansamblu.

Am încredere în voi și va mulțumesc. Vom reuși ”, a concluzionat Presedintele.

 

Sursa: Sigma Live

Total afisari 2,586 , Total afisari astazi 1 

Doneaza o cafea pentru administratorii ziarului – Va multumim

Doneaza

Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: €2,00

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype
Share on email
Email
Toate Categoriile
Arhiva lunara
Jurnal din Cipru

Alte articole

Horoscop 16 Mai 2021

Horoscop 16 Mai 2021 Berbec Ești indecis, te gândești, te răzgândești, iar nehotărârea ta poate fi un impediment pentru mersul…

Total afisari 276 , Total afisari astazi 276